Hướng dẫn tải và cài đặt trình duyệt 37ABC

- Bước 1: tải trình duyệt tại: http://www.singdown.com/win/3282/473307328.html

 

- Bước 2: Giải nén file vừa tải. Chọn thư mục để lưu:

 

- Bước 3: Vào thư mục vừa lưu, nhấn file .exe để tiến hành cài đặt. Sau khi màn hình xuất hiện vòng tròn trình duyệt, các bạn nhấn vào và đợi chạy đến 100%:

- Bước 4: Mở trình duyệt từ biểu tượng trên màn hình:

Về đầu trang